Mästerskap i friidrott

Det finns tre huvudsakliga mästerskapstävlingar inom friidrott. Dessa är den klassiska olympisk mästerskap, världsmästerskap och kontinental världsmästerskap. 1912 skapades det internationella förbundet IAAF som står för International Association of Athletics Federations i Stockholm i syfte att skapa världsrekord och regler gemensamma för alla länders deltagare.

Olympiska mästerskapen i friidrott

Friidrott är bland de grenar som varit på olympiska programmet ända sedan det första OS 1896. I början fick endast män tävlade, men 1928 ändrade man på detta och gav möjlighet för kvinnor att delta i friidrott i det olympiska programmet. Sedan dess har antalet grenar varit i förändring.

Regler för deltagande har också förändrats mycket i historiens gång. Det som gäller idag är att varje nation får skicka som mest tre idrottare per gren med förutsättning att varje idrottare kan leva upp till de gränskrav som tagits fram av IOK. I vissa länder såsom USA finns i sin tur en uttagning som går ut på att de tre vinnarna i varje gren tar sig vidare och får resa, så länge de klarar av kvalgränserna. I Sverige liksom i en del andra länder gör man istället en annan bedömning som sträcker sig över en vis tidsperiod inom vilken man väljer ut de åtta bästa idrottare som får delta.

Världsmästerskap i friidrott

Det första världsmästerskapet i friidrott anordnades 1983, och redan då var de tävlande både män och kvinnor. Först var det tänkt att världsmästerskapet skulle inträffa vart fjärde år och så fick det bli inledningsvis, men detta ändrades efter VM 1991, varefter tävlingarna äger rum vartannat år.

IAAF har liksom i de olympiska spelen lagt till kvalgränser som måste klaras av för att kunna delta i världsmästerskapen. Utöver det klassiska världsmästerskapet anordnar även IAAF många andra världsmästerskap. Såsom inomhus-VM i friidrott som har arrangerats sedan 1985 och även det görs vartannat år.

Kontinentalt världsmästerskap i friidrott

Det kontinentala mästerskapet är mästerskap i friidrott inom en kontinent såsom Europa, Asien eller Afrika. Vart fjärde år äger Europamästerskapet rum som hade sin början 1934. Det första kontinentala mästerskapet i friidrott i Asien var 1973 och där avgörs tävlingen vartannat år. Det Afrikanska mästerskapen sker också vart annat år och det där avgjordes det första kontinentala mästerskapet 1979. Andra kontinentala friidrottsevenemang är Panamerikanska mästerskapen som är en regional tävling som avgörs var fjärde år allt sedan 1951.