Vilka grenar finns inom friidrott?

Inom friidrott finns 4 huvudgrenar och flera undergrenar inom varje huvudgren. Dessa huvudgrenar är följande: sprint, löpning, gång, hoppgrenar, kastgrenar och sist mångkamp. Dessa grenar är i sin tur indelade i undergrenar.

Löpningens undergrenar

Det tävlas inom flera löpgrenar inom friidrott och varje undergren är indelad i distansgrupper baserade på antalet meter som de tävlande ska löpa. Så att undergrenen sprint går efter följande distanser: 60 meter, 100 meter, 200 meter och 400 meter. Medeldistanslöpning går efter 800 meter, 1500 meter och 3000 meter. Långdistanslöpning 5000 meter, 10000 meter, terränglöpning, halvmaraton på 21097,5 meter och maraton på 42195 meter.

Kortdistanslöpning

Normalt räknas alla löpgrenar med en distans på maximalt 400 meter till kortdistans. De allra vanligaste distanserna är 400 meter, 200 meter, 100 meter och 60 meter, varav sistnämnda oftast är inomhus samt stafettgrenen på 4×400 meter respektive 4×100 meter.

Medeldistanslöpning

Medeldistanslöpning är alla löpningsgrenar inom räckvidden 400 meter och 5000 meter, varav de allra vanligaste är en engelsk mile, 3000 meter, 1500 meter samt 800 meter. En viktig skillnad mellan medel- och kortdistanslöpning är att löparna i kortdistans hela tiden springer på sina egna banor medan i medeldistans, löper man på var sin löpbana första kurvan för att sedan gå över till en gemensam bana, den innersta banan för att alla ska kunna springa maximalt under hela loppet.

Långdistanslöpning

Långdistanslöpning innebär alla avstånd från och med 5000 meter och uppåt.

Flera slags distanser finns och som det tävlas i, men de absolut vanligaste är maraton, halvmaraton, 10 000 meter och 5000 meter. Det har även arrangerats tävlingar i så kallade Ultramaraton som kan vara extremt långa.

Hinder- och häcklöpning

Hinderlöpning och häcklöpning är en egen form av löpning som går ut på att mellan löpningarna hoppa över ett antal utstakade hinder under loppets gång. Skillnaden mellan dessa är att hinderlöpningens hinder är fasta medan häcklöpningens hinder kan välta om någon träffar den. Hindrens höjd kan skilja sig mellan män och kvinnor. Den vanligaste distansen på 3000 meter har även ett ytterligare hinder i form av en vattengrav på 3,66 meter med ett djup på 70 centimeter.

Hoppgrenar

Det finns fyra olika hoppgrenar inom friidrott: Längdhopp, höjdhopp, tresteg, och stavhopp. Tresteg påminner en del om längdhopp, bara att tävlande måste hoppa tre steg innan slutligt hopp på sand. Höjdhopp och stavhopp har det gemensamma går ut på att ta sig över en ribba. I Stavhopp tar man sig över med hjälp av en stav vilket också gör att ribban sätts mycket högre. Under tävling räknas höjden på ribban och inte den faktiska höjden den tävlande har hoppat.

Kastgrenar

I friidrott ingår fyra kastgrenar: spjutkastning, kulstötning, släggkastning och diskuskastning som alla går ut på att kasta redskapet så lång som möjligt.

Mångkamp

Mångkamp är en gren som innehåller flera mindre grenar, såsom tiokamp eller sjukamp. Då bestämmer man vilka grenar som ska med och för varje gren räknar man hur många poäng man fått och sedan räknas totalen ihop och den med högst poäng vinner.

Gång

Gång är alltså gång i snabb takt. De vanligaste avstånden är 50 km och 20 km.