Bågskytte

Bågskytte handlar om konsten att kunna skjuta pil med en pil och båge. Som idrott är bågskytte sedan länge en gren i olympiska spelen. Rent historiskt har dock bågskytte varit ett medel för jakt och ett stridsvapen som i Europa sträcker sig så långt tillbaka som ungefär 10 000 år före Kristus. Medan i Asien och Mellanöstern har vapnet funnits ännu längre. I modern tid är dock bågskyttet mestadels ett idrottsutövande och tävlingssport. Som idrott ställer bågskytte stort krav på precision och stadiga händer, styrka samt fokus och kontroll.

Bågskyttemål

Måltavlorna inom bågskytte är av följande sorter:

1. 18 meter bana inomhus för åldern 16 år och uppåt. Den är 40 centimeter i diameter.

2. 12 meter bana inomhus på en 40 centimeter i diameter, måltavla används även för skyttar i åldern 13-15 på 12 meter inomhus.

3. 25 meters bana inomhus på en 60 centimeter i diameter måltavla.

4. 30-50 meters bana utomhus på en 80 centimeter i diameter måltavla.

Bågskyttebana

Skyttebanan måste innehålla dessa säkerhetsanordningar: skyttemållinje med måltavlor, skyttelinje och skytteområde. Varje banlängd måste ha tillräcklig bra tavelavstånd och dessutom ha en viss felmarginal gällande skytteavstånd, tavelavståndet, säkerhetsavstånd i längdled och i sidled. Tavelavståndet varierar mellan längderna 20 och 90 meter i utomhusmiljö. Inomhus gäller 18 meter. Beroende på skyttens ålder används olika tavelstorlekar.