Sportskytte

Sportskytte är hör till tävlingssport inom vilken de tävlandes färdigheter testas vad gäller deras träffsäkerhet och medan de är i tidspress.

De tävlande använder olika slags skjutvapen och undergrupperna i idrotten är kategoriserade efter vilken skjutvapentyp eller måltavla det rör sig om. I stora drag finns det fyra olika skyttegrenar. Dessa är gevär, pistol, lerduveskytte och viltmål.

Världsidrott

Sett till antalet utövare i världen är skyttesporten bland de största i världen. Hela 150 länder medlemmar och organiserade i det internationella förbundet ISSF – International Shooting Sport Federation. Ungefär 50 miljoner utövar skytte som sport i världen och som idrott är bara fotboll, basket och volleyboll större sett till antalet utövare.

Sverige

Redan 1860 startades den svenska skytterörelsen organisationen Svenska Skyttesportförbundet har idag ungefär 100 000 aktiva medlemmar. Antalet utövare totalt i Sverige uppgår till cirka 180 000, vilket gör skytte till en av Sveriges största idrotter.

Det finns 11 skytteförbund i Sverige. Följande är några av dessa:

  • Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.
  • Svenska Skyttesportförbundet.
  • Svenska pistolskytteförbundet.
  • Svenska Jägarförbundet

I det Svenska Skyttesportförbundet utövas gevärsskytte, pistolskytte, viltmålskytte och lerduveskytte. I Svenska Pistolskytteförbundet utövas pistolskytte som i sin tur är fördelad mellan de nationella grenarna: precision, magnumfältskytte, fältskytte och PPC1500. Fältskytte är sedan 2006 den största grenen.