Sportskytte

Sportskytte är hör till tävlingssport inom vilken de tävlandes färdigheter testas vad gäller deras träffsäkerhet och medan de är i tidspress.
De tävl

talon